cjvt logo
O korpusu
Slovenščina
Vsi viri

Kost 2.0

Korpus slovenščine kot tujega jezika

po izvornih besedilih
1.514.476pojavnic
107.220povedi
8.347besedil
1.987besedil s popravki